Donlube سری P

  • Water Insoluble PAG

    PAG نامحلول در آب

    سری Donlube P که PAG نامحلول در آب نیز نامیده می شود، پلیمرهای شروع شده با الکل (ROH) از همه گروه های اکسی پروپیلن هستند.محصولات سری Don lube P در طیف وسیعی از وزن‌های مولکولی (و ویسکوزیته) موجود هستند.محصولات سری Donlube P متفاوت از سری دیگر، نامحلول در آب هستند و دارای یک گروه هیدروکسیل انتهایی هستند.محصولات سری دارای نقطه ریزش پایین و پایدار هستند زیرا بدون موم هستند.آنها نیازی به کاهش دهنده های نقطه ریزش ندارند.آرایه بسیار گسترده ای از خواص ارائه شده توسط فیویدها و روان کننده های Donlube آنها را در کاربردهای صنعتی متعددی مانند روان کننده کمپرسور، روانکاری چرخ دنده، روانکاری با دمای بالا و گریس ها مفید می کند.