گروه INOV

گروه INOV

تولید کننده حرفه ای مشتقات اتیلن اکسید و پروپیلن اکسید و محصولات پلی اورتان

  • شاندونگ INOV پلی اورتان شرکت، با مسئولیت محدود.

  • شرکت پلی اورتان شانگهای دونگدا با مسئولیت محدود

  • Shandong INOV New Materials Co., Ltd.

  • شرکت شیمیایی شانگهای دونگدا با مسئولیت محدود

  • Shandong INOV Chemical Trading Co., Ltd.

  • IPO

  • پروژه های توسعه فاز 2 در شاندونگ و شانگهای

  • Shandong INOV Sports Industry Co., Ltd. & Shandong INOV Fine Chemicals Co., Ltd.