سورفکتانت غیر یونی کم فوم

  • Low Foam Non-ionic Surfactant

    سورفکتانت غیر یونی کم فوم

    این محصول یک ادسیل الکل و اکسید اتیلن، افزودنی پروپیلن اکسید است، می تواند نفوذپذیری عالی و مقادیر ناچیزی فوم تولید کند، یک سورفکتانت غیر یونی عالی است و چنین محصولاتی به طور گسترده در زمینه های صنعتی استفاده می شود.