پلی کربوکسیلات فوق روان کننده ماکرو مونومر HPEG، TPEG، GPEG

  • Polycarboxylate Superplasticizer Macro-monomer HPEG, TPEG, GPEG

    پلی کربوکسیلات فوق روان کننده ماکرو مونومر HPEG، TPEG، GPEG

    این محصول یک ماده خام مهم برای فوق روان کننده پلی کربوکسیلات است (PCE، که توسط ماکرو مونومر کوپلیمریزه با اسید اکریلیک تشکیل می شود).گروه آبدوست در کوپلیمر سنتز شده (PCE) می تواند آب دوستی پراکندگی کوپلیمر در آب را بهبود بخشد.کوپلیمر سنتز شده (PCE) دارای پراکندگی خوب، سرعت کاهش آب بالا، حفظ اسلامپ خوب، اثر افزایش دهنده خوب و دوام است، همچنین سازگار با محیط زیست است و به طور گسترده در بتن های پیش مخلوط و ریخته گری استفاده می شود.