فوق روان کننده پلی کربوکسیلات (PCE)

  • Polycarboxylate superplasticizer(PCE)

    فوق روان کننده پلی کربوکسیلات (PCE)

    این یک فوق روان کننده پلی کربوکسیلات سبز و دوستدار محیط زیست با سرعت کاهش آب بالا، ماندگاری خوب و سازگاری خوب است.این به طور گسترده ای در بتن با انواع مختلف الزامات عملکرد، مانند بتن کالا، بتن انبوه، بتن خود تراز، سپس برای ساخت راه آهن پرسرعت و ساخت و ساز ویژه و غیره استفاده می شود.