پلی اتر پلیول برای فوم انعطاف پذیر

  • Polyether Polyol For Flexiable Foam

    پلی اتر پلیول برای فوم انعطاف پذیر

    پلی اتر پلی‌ال مبتنی بر پروپیلن تریول، بدون BHT، به طور گسترده در تشک‌ها، مبلمان و سایر فوم‌های توده‌مانند، کوسن، مواد بسته‌بندی، مناسب برای فوم با چگالی متوسط ​​و بالا استفاده می‌شود.

    پلی اتر پلی اتر برای فوم انعطاف پذیر بر پایه پروپیلن تریول، بدون BHT است که به طور گسترده در تشک ها، مبلمان و سایر فوم های توده مانند، کوسن، مواد بسته بندی، مناسب برای فوم با چگالی متوسط ​​و بالا استفاده می شود.