سری پلی اتیلن گلیکول (PEG)

  • Polyethylene Glycol series

    سری پلی اتیلن گلیکول

    ظاهر PEG ها از مایع شفاف به پوسته پوسته شدن همراه با وزن مولکولی آن تغییر می کند.و حلالیت در آب و کم سمی است.هیدروکسیل در هر دو انتهای ساختار مولکولی سری PEG دارای ویژگی های کم الکل است که می توان آن را استری و اتریفی کرد.